– آیا پیش از ظهور اسلام (صدر اسلام) قبایل شبه جزیره عربستان خدایی بنام الله را می شناختند؟

صدر اسلام

بله. باید گفت بسیاری از قبایل عربستان پیش از ظهور اسلام (صدر اسلام) الله را بعنوان خالق بزرگ و یکتایی که به هنگام خطر باید به او پناه برد می شناخته اند.این مطالب را می توان از برخی آیات قرآن استنباط کرد و همچنین نام پدر حضرت محمد که عبدالله بوده دلیل دیگری بر اشنایی مکی ها با مفهوم (الله) بوده.

– وضعیت شهر مکه قبل از ظهور اسلام (صدر اسلام) به چه شکل بوده است؟

صدر اسلام

شهر مکه در صدر اسلام بخاطر خانه کعبه و وجود سیصد و شصت بت متعدد در آن زیارتگاه عموم ساکنان جزیره العرب بود.هر یک از این بت ها مورد پرستش قبیله و طایفه معینی بود و هر سا له زوار و مسافران زیادی برای زیارت بت های مورد پرستش خود به مکه هجوم می آوردند.

– آیا حضرت محمد سواد خواندن و نوشتن داشته است؟

بله. برای اثبات این مطلب دلایل مختلفی وجود دارد که ما به یک مورد از قول طبری اکتفا می کنیم: در جریان صلح حدیبیه در صدر اسلام که حضرت محمد در ماه ذیقعده (سال ششم هجری) به قصد زیارت کعبه رفت . اما اهل کعبه نگذاشتند که محمد وارد شود و صلح شد که محمد سه روز در مکه بماند و چون صلح نامه می نوشت چنین نوشت:این صلحنامه محمد پیغمبر خداست … اهل مکه گفتند: اگر تورا پیغمبر خدا می دانستیم مانع ورود تو نمی شدیم ولی تو محمد ابن عبدالله هستی. پیامبر گفت :من پیغمبر خدا هستم و محمد بن عبد الله هستم و به حضرتعلی گفت: کلمه پیغمبر خدا را از متن صلحنامه محو کن! اما علی گفت: نه! هرگز تو را محو نمی کنم. پیغمبر صلحنامه را بگرفت و کلمه محمد را بجای پیغمبر خدا نوشت. ( تاریخ طبری.جلد 3.صفحه 1125) پیمانهای صلح حدیبیه

– ماجرای (غرانیق) در صدر اسلام چه بوده است؟ (آیات شیطانی)

صدر اسلام

ماجرای ستایش بت های مهم قریش توسط حضرت محمد به غرانیق شهرت دارد. بر این اساس که در لحظات نا امیدی وقتی حضرت محمد آیه «افرایتم اللات و العزی»یعنی: (مشرکان آیا دو بت لات و عزی را دیدید؟) را قرائت کرد به ستایش ان بت ها پرداخت و گفت:»تلک الغرانیق العلی و ان شفاعنهن لترنجی»یعنی: (آن بت ها لات وعزی بزرگ اند و همانا شفاعت انها پذیرفته است.)… انگاه حضرت محمد به سجده افتاد و مشرکین و کافران نیز از ستایش پیغمبر خوشنود شدند و به سجده افتادند. (تاریخ طبری.جلد 3.صفحه881-883) البته متن آیه مذکور از اکثر قرآن های موجود حذف شده است زیرا گروهی از مسلمانان معتقد بودند که آیه ستایش بت ها را شیطان بر زبان پیغمبر جاری ساخته است! و گروهی دیگر هم اساسا ماجرای غرانیق را انکار کردند. اما آیات متعددی مبنی بر نکوهش و پشیمانی محمد از ستایش بت هادر صدراسلام در قرآن هست که واقعه «غرانیق»را تایید می کند. (سوره حج.آیه 52و53) (سوره اسری.آیه.73و76)

– دلیل تغییر قبله مسلمانان از بیت المقدس به مکه در صدر اسلام چه بوده است؟

پس از انکه در صدر اسلام ( سال هشتم هجری ) اشراف مکه بدون جنگ با ارتش حضرت محمد تسلیم شدند و بیشتر آنان (از جمله ابو سفیان که از دشمنان محمد بود) با محمد بیعت کردند.حضرت محمد نیز برای جلب رضایت و حمایت اشرافقریش و بنی امیه و تامین منافع بازرگانان مکه قبله مسلمین را از بیت المقدس مسجد الاقصی به مکه مسجدالحرام تغییر جهت داد و با واجب کردن حج برای عموم مسلمانان خطر کسادی بازار و ورشکستگی اقتصادی بازرگانان مکه را از بین برد.

– آیا مراسم حج مسلمانان با مراسم حج در دوران جاهلیت تفاوتی دارد؟

باید گفت که تمام مناسک حج و عمره واحرام و لثم و لمس حجرالاسود وسعی بین صفا و مروه و وقفه در عرفات و رمی جمره همگی در دوره جاهلیت متداول بوده و تنها بعضی تعدیلات در حج صدراسلام نسبت به دوره جاهلیت روی داد که از ان جمله می توان بموارد ذیل اشاره کرد:

1- اعراب قبل از اسلام هنگام طواف (لبیک یا لات) (لبیک یا عزی) می گفتند و هر قومی بت خود را صدا می کرد. در صدر اسلام «اللهم» جای بت ها را گرفت و ان عبارت بدین شکل تعدیل شد: (لبیک اللهم لبیک)
2- اعراب گاهی لخت به طواف کعبه می پرداختند.حضرت محمد در صدر اسلام ان را منع کرد و پوشیدن لباس دوخته نشده را مقرر فرمود.

3- اعراب از خوردن گوشت قربانی اکراه داشت.حضرت محمد در صدر اسلام آنرا مجاز ساخت.

4- مشهور است که مسلمانان پس از فتح مکه و بر انداختن بت های قریش از سعی بین صفا و مروه اکراه داشتند زیرا قبل از اسلام بر این دو کوه دو بت سنگی وجود داشت که حاجیان و زائران دوره جاهلیت سعی بین صفا و مروه را برای نزدیک شدن به انها و دست کشیدن و بوسیدن آنها کسب تبرک می کردند.ولی حضرت محمد در صدر اسلام نه تنها بین صفا و مروه را مجاز کرد بلکه در (سورهبقره. آیه 158) ان را از شعائر الله قرار داد.

– ماجرای مرتد شدن کاتب وحی (عبدالله بن ابی سرح) چه بوده است؟

عبدالله ابن ابی سرح که زمانی از نزدیک ترین اصحاب و محارم حضرت محمد در صدر اسلام بود و کاتب وحی بود.پس از مدتی نسبت به کیفیت نزول آیات قران و ماهیت وحی و پیغمبری حضرت محمد تردید کرد زیرا که او چندین بار کلمات وجملات آیات نازل شده را بدلخواه خود تغییر داد و حضرت محمد نیز ان آیات تحریف شده را پذیرفت.
این امر شک ابی سرح را برانگیخت.سرانجام ابی سرح در مورد آیه»فتبارک الله احسن الخالقین» (سوره مومنون.آیه14) با پیغمبر اختلاف پیدا کرد او معتقد بود که: «این آیه را من سروده ام و محمد آنرا از من دزدیده است» (سوره انعام.آیه93) اشاره به همین ماجراست. ابی سرح پس از این اختلاف از دین اسلام برگشت و حضرت محمد خون او را حلال ساخت. (تاریخ طبری.جلد 3.صفحه1187)

– ماجرای کشتار و گرفتن اموال اقوام یهود (قبیله بنی قینقاع .قبیله بنی النظیر.قبیله بنی قریظه ) بد ستور حضرت محمد در صدر اسلام چه بوده است؟

صدر اسلام

در صدر اسلام زنی از انصار نزد نزد زرگر یهودی از قبیله بنی قینقاع رفته و مرد یهودی برای اهانت بوی آهسته پشت جامه وی را با خاری ببالای جامه اش بست. بطوری که هنگام برخاستن پایین تنه زن نمایان شد و مردم را بخنده انداخت.مردی مسلمان به حمایت از زن مرد زرگر یهودی را به قتل رساند و یهودیان نیز به حمایت از هم کیش خود مرد مسلمان را کشتند. بدستورحضرت محمد مسلمانان به کوی بنی قینقاع هجوم برده و پس از پانزده روز محاصره افراد قبیله بنی قینقاع تسلیم شده و مجبور به کوچ شدند و همه دارایی های آنان بین مهاجران بی خانه تقسیم شد.یهودیان قبیله » بنی النضیر» که از کشته شدن یکی از روسای خود بنام» کعب ابن اشرف»که دستور ترورش را حضرت محمد صادر کرده بود از ایشان در خشم بودند در مقام طغیان بر آمدند و حضرت محمد نیز امر به کشتار انان کرد و پس از محاصره آنان توسط مسلمانان حضرت محمد دستور داد نخلستان های ( بنی النضیر) را آتش بزنند! در این زمان فریاد قبیله «بنی النضیر» بلند شد و بر حضرت محمد بانگ زدند: (تو که خود را مردی مصلح می دانی و مردم را از ویرانی و تباهی و فساد منع می کنی چرا دست به آتش زدن نخلستان ها می زنی ) که مجددا الله به کمک حضرت محمد امده و( آیات .3.4.5. سوره حشر) را بر حضرت محمد نازل نمود .

صدر اسلام

باری پس از بیست روز ( بنی النضیر) تسلیم شدندوترک دیار کردند و تمام دارایی های آنان میان حضرت محمد و یارانش تقسیم شد. قبیله بنی قریظه تنها قبیله یهودی باقی مانده در صدر اسلام در یثرب بود که آنان نیز بعد از جنگ خندق مورد محاصره مسلمانان قرار گرفتند.سپس این قبیله نیز حاضر شد همچون دو قبیله دیگر اموال و دارایی های خود را گذاشته و از مدینه خارج شود ولی حضرت محمد موافقت نکرد و پس از تسلیم شدن مردم قبیله بنی قریظه دستور داد 900 نفر از جوانان و مردان بنی قریظه را سر بریدند و اموال و دارایی و زنان و کودکان این قبیله را بعنوان بردگی بین مسلمانان تقسیم کردند. (تاریخ طبری. جلد 3 . صفحه 1088.1091) طبری در خشونت این عمل در تاریخ صدر اسلام می نویسد: (پیامبر بگفت تا در زمین گودالها بکندند و حضرت علی و» زبیر» در حضور پیامبر گردن انها را زدند. (تاریخ طبری .جلد 3. صفحه 1093)

ضمنا باید یاد آور شویم در این گونه جنگ ها درصدراسلام اعراب مسلمان حتی از همخوابگی با زنان شوهر دار پرهیز نمی کردند و این البته دستور قرآن بود. (سوره نساء.آیه 24)

– ماجرای ترور (سلام بن ابی الحقیق) در صدر اسلام بفرمان حضرت محمد چه بوده است؟

«سلام بن ابی الحقیق» از دوستان قبیله» اوس»بود و از سرشناسان یهود که بفرمان حضرت محمد در صدر اسلام دستور ترور او صادر شد و عبدالله بن عتیک مامور انجام این ترور شد. آنان نیز ماموریت خود را بنحو دلخواه به انجام رساندند و»سلام بن ابی الحقیق» را کشتند. هنگامی که برگشتند و به حضرت محمد خبر دادند ایشان از خوشحالی فریاد زد «الله اکبر». سیره ابن هشام . جلد 2 .صفحه 186)

– ماجرای ترور (خالد بن سفیان هذلی) در صدر اسلام بفرمان حضرت محمد چه بوده است؟

«خالد بن سفیان هذلی» در صدر اسلام مردم را بر ضد حضرت محمد بر می انگیخت.حضرت محمد امر فرمود به «عبدالله بن انیس» که کار او را بسازد و او نیز چنین کرد.حضرت محمد به پاس این خدمت عصایی به «عبدالله انیس» قاتل «خالد بن سفیان هذلی» می دهد و می گوید :این عصا نشانه میان من و تو در روز قیامت است و همانا کمترین مردم در انروز کسانی هستند که به عصا تکیه زده اند. سیره ابن هشام .جلد 2 .صفحه 395)

– ماجرای ترور (ابو عفک) درصدر اسلام بفرمان حضرت محمد چه بوده است؟

«ابو عفک» شاعر یهودی بود،در صدر اسلام که یکصد و بیست سال سن داشت. او شعری در مذمت حضرت محمد سروده بود. بدستور حضرت محمد «سالم بن عمیر» ما مور قتل «ابو عفک» شد. سیره ابن هشام .جلد 2. صفحه411)

– ماجرای ترور (عصماء .دختر مروان) در صدر اسلام چه بوده است؟

صدر اسلام

«عصماء» دختر مروان شاعری آزاده و دلیر بود درصدر اسلام وی بدلیل اشعار انتقادی که در مذمت قتل عام یهودیان و همچنین ترور «ابو عفک» سروده بود. بدستور حضرت محمد » عمیر بن عدی» مامور کشتن «عصماء»شد. «عمیر» شبانه به خانه «عصماء» می رود و او را می کشد و صبح زود خبر کشته شدن «عصماء» را به حضرت محمد می دهد.حضرت محمد می گوید: (ای «عمیر» خدا و رسولش را یاری کردی) سیره ابن هشام .جلد 2. صفحه 412) .

عمر بن خطاب که بوده است و با حضرت محمد چه نسبت فامیلی داشته است؟

عمر در صدر اسلام بعنوان بزرگترین سردار در جنگ ها و کشور گشایی ها نقش تعیین کننده داشت و مورد توجه و تایید فراوان حضرت محمد بود.بطوریکه از طرف حضرت محمد به «فاروق» (جدا کننده حق از باطل) ملقب شد. حضرت محمد داماد عمر بن خطاب بود. وی با دختر وی بنام «حفصه»ازدواج کرد و این ازدواج به اعتبار حضرت محمد در میان مخالفان افزود.

عثمان که بوده است و با حضرت محمد چه نسبت فامیلی داشته است؟

صدر اسلام

عثمان در صدر اسلام از بازرگانان ثروتمند و ازاشراف بنی امیه بود.عثمان از محارم مخصوص حضرت محمد و از کاتبان وحی بوده است.

(تاریخ طبری. جلد 4 .صفحه 1303).

حضرت محمد به «عثمان» لقب » ذوالنورین» داده بود. عثمان داماد حضرت محمد بود. وی ابتدا با «رقیه» (دختر حضرت محمد ازدواج نمود ولی بر اثر عدم سازش و خشونت اخلاقی «عثمان» بضرب تازیانه «رقیه» (دختر حضرت محمد) را به قتل رسانید. پس از این اتفاق با دختر دیگر حضرت محمد بنام «ام کلثوم»ازدواج نمود. ( منتخب التواریخ.صفحه 24)

– آیا حضرت محمد به مرگ طبیعی از دنیا رفتند؟

خیر . حضرت محمد بر اثر سمی که زنی یهودی در غذای او ریخته بود در سال یازدهم هجری چشم از جهان فرو بست. (تفسیر طبری.جلد 5.صفحه 1335) (منتخب التواریخ. صفحه 19)

– اموال باقی مانده از حضرت محمد بعد از مرگ وی چه بوده است؟

از ان جمله می توان به املاک واراضی ذیل اشاره نمود:

1- فدک

2- برقه

3- دلال

4- اعواف

5- صافیه
6- مثیب
7- حسناء
8- وطیح
9- مشربه ام ابراهیم
10- سلائم و …
همه این اراضی پس از مرگ حضرت محمد در صدراسلام توسط ابوبکر صدیق مصادره شد. ( الا موال. قاسم بن سلام . صفحه 47) (وفاء الوفا . صفحه 36 و 152)

– آیا حضرت علی ازتوانگران و ثروتمندان قبیله خود بود؟

بله . ایشان بعد از اسلام از توانگران و ثروتمندان معروف گردید. بطوریکه در شهرینبع املاک و اراضی پر ارزش داشت و صاحب نخلستانی بود که سالانه چهل هزار دینار (معادل 160 کیلو طلا) در آمد داشت. (تجارب السلف. صفحه 13)
ابن حزم در باره ثروت های حضرت علی (پارسا ترین شخصیت اسلامی) می نویسد:
کسی که اندک اطلاعی از اخبار و احادیث داشته باشد انکار نمی کند که حضرت علی از ثروتمند ترین افراد طایفه و قوم خویش درصدراسلام بود و اراضی و املاک بسیار داشت. (الفصل فی الملل و الا هواء و النحل . جلد 4 . صفحه 141)

– ماجرای دعوا و نزاع شدید بین حضرت علی و عباس (عموی حضرت محمد) بر سر چه بوده است؟

پس از مرگ حضرت محمد برای تصاحب ثروت ایشان بین حضرت علی و عباس (عموی حضرت محمد) نزاع شدیدی بین آنان در گرفت که عاقبت مجبور شدند برای داوری نزد ابو بکر صدیق بروند! حضرت علی و عباس در حضور ابوبکر به یکدیگر فحش و ناسزا می گفتند تا سر انجام ابو بکر صدیق بین آنان داوری کرد و گفت:»حضرت محمد گفته است که ما گروه پیامبران از خود ارث باقی نمی گذاریم»(تاریخ طبری .جلد 4 . صفحه 1334-1335)

– ماجرای باغ فدک و سخنرانی حضرت فاطمه برای باز پسگیری آن چه بوده است؟

«فدک»دهکده و نخلستان بسیار بزرگی بود با کشتزار های سبز و خرم که حضرتمحمد در صدراسلام ان را به دخترش فاطمه بخشیده بود! که البته سپاهیان حضرت محمد با این عمل وی مخالفت کرده بودند زیرا معتقد بودن مطابق دستور قرآن(سوره انفال .آیه 41و69) غنیمت جنگی باید بین همه تقسیم شود ولی حضرت محمد به این امر اعتنایی نکرد و ان را به حضرت فاطمه بخشید که پس از مرگ حضرت محمد ابوبکر صدیق انرا بنفع بیت المال مسلمین مصادره کرد.
حضرت فاطمه نزد ابو بکر رفت و فرمود این باغ را پدرم در صدر اسلام به من واگذار کرده که ابوبکر هم در جواب فرمودند:»نحن معاشر الانبیاء لا نورث» یعنی : ما پیامبران ارث نمی گذاریم و از وا گذاری ان به حضرت فاطمه خودداری کرد.(تاریخ طبری .جلد 4. صفحه 1335-1336 )

– قرانی که امروزه در دسترس ما می باشد تا چه اندازه کامل و واقعی است؟

در این باره نمی توان نظر قطعی داد. ولی آنچه که می دانیم ان است که : عثمان سومین خلیفه مسلمین در صدر اسلام قران را جمع آوری و مرتب نمود و سوره های بلند را با سوره های بلند و سوره های کوتاه را با سوره های کوتاه تنظیم نمود و طی حکمی به نواحی مختلف نوشت تا تمام نسخه های موجود قران را جمع آوری کردند و سپس آنها را در آب گرم و سرکه جوشانید و به روایت دیگر آنها را سوزانید جز قران» عبدالله بن مسعود» را. (تاریخ یعقوبی .جلد 2 .صفحه 64)

صدر اسلام