جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی حکومت ایدولوژیک است به این معنا که حکومت از یک ایده (در اینجا اسلام ) استفاده میکند هم برای مشروعیتش هم برای قانون گذاری .در این نوع حکومت ایده ها و روش های دیگر جایگزین برای حکومت کردن را بر نمیتابد و به هر شکل سعی در سرکوب کردن عقاید دیگر دارد .

5/17/20231 min read

خمینی خون خوار
خمینی خون خوار

جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۵۸ (۱۹۷۹) با سقوط رژیم شاهنشاهی پهلوی و برپایی دولتی بر مبنای اصول اسلامی تأسیس شد. این رژیم با رهبری آیت‌الله خمینی و تشکیل شورای انقلاب اسلامی به قدرت رسید. جمهوری اسلامی ایران بر پایه سیستم حکومتی جمهوری اسلامی عمل می‌کند، در این سیستم رهبر اسلامی که به رأس حکومت قرار دارد، ریاست جمهوری، رئیس قوه مجریه و رهبری انقلاب اسلامی را به عهده دارد. همچنین، رئیس‌جمهور، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان سه قوه اساسی دولت در ایران فعالیت می‌کنند.

جمهوری اسلامی حکومت ایدولوژیک است. به این معنا که حکومت از یک ایده (در اینجا اسلام ) استفاده میکند هم برای مشروعیتش هم برای قانون گذاری .در این نوع حکومت ایده ها و روش های دیگر جایگزین برای حکومت کردن را بر نمیتابد و به هر شکل سعی در سرکوب کردن عقاید دیگر دارد .از زمان انقلاب اسلامی تا کنون جمهوری اسلامی به هر نحوی برای سرکوب منتقدانش استفاده کرده از ترور گرفته تا حبس و اعدام و شکنجه که همین امر سبب شده این حکومت از زمره بدترین حکومت های توتالیتر (به معنای تمامیت خواه )قرار بگیرد

اما سوال اینجاست که این حکومت چگونه شکل گرفت ؟ ایا صرفا یک عامل خارجی باعث انقلاب شد یا مردم ؟

از قبل از انقلاب اسلامی مردم ایران اکثرا به دین و اخوند ایمان داشتند و مردمان بسیاری تحت نفوز روحنیون بودند مرودم نزد روحانیون میرفتند برای تقریبا تمامی مشکلاتشان از بچه دار شدنشان تا سوالات دینی لزا اولین حفره بزرگ برای نفوز سواستفاده عوامل خارجی از همان موقع باز بود شاه به خوبی از این حفره با خبر بود ولی ناتوان از حل جهل بخش بزرگی از مردم او اقدامات زیادی در این راستا انجام داد از جمله پول مفت دادن به روحانین برای تایید و دست بوسی از خودش ....

از زمانی که شاه ایران با تحت فشار قرار دادن غرب از طریق قیمت نفت شروع شد استفاده عوامل خارحی از ضعف بزرگ جامعه ایران از طریق حمایت از گروه های مارکسیسم و مسلمانان توند رو رو به فزونی یافت غرب با استفاده از جهل و جهالت مردم ایران موفق به برکنار کردن شاه و اوردن حکومتی کرد که حتی از عمور عادی سیاسی نادان و ناتوان بود و تا به امروز ایران را از کشوری موفق و بیشرو تبدیل به کشوری عقب افتاده و واپسگرا کرد

ذات حکومت دینی واپسگرایی است چرا که اصول دینی با واقعیت های جهانی هم خوانی ندارد و حکومت دینی همیشه سعی در سانسور اطلاعات و وارانه نشان دادن واقیعت هاست تا به بقای خود ادامه دهد .

امروزه به خاطر ارتباطات ماهواره ای و اینترنتی و فضایی مجازی دسترسی مردم ایران به اطلاغات ازاد باعث شده مردم ایران نسبت به گذشته بیشتر و بیشتر اگاه شوند و ثمره این اگاهی هم ما در اغتراضات سال ۸۸ و ۹۶ و ۹۸ دیدیم

امروز بیشتر از گذشته امید است که در ایران انقلابی رخ دهد و رژیم جمهوری اسلامی ساقت شود اما این امر به موفقیت کامل به وقوع نمیپیوندد مگر با هم دلی و هم فکری و اتحاد .